PRVI RAČUNALNIK

Eniac

Prve računalnike so uporabljali v drugi svetovni vojni ko radarje in pošiljanje podatkov